“ Η Westia 2017 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ”

Το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επισκέφθηκε η WESTIA 2017. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή ενημερώθηκε ο ΣΚΕΑΝΑ και για τις επιχειρήσεις της περιοχής και την δυναμική των διάφορων τομέων καθώς και για την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα η περιφερειακή ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει 64 Τυροκομεία, παράγει το 40% των ιχθυοτροφικών προϊόντων της ελληνικής παραγωγής και το 10% του ζωικού προϊόντος της Ελλάδος . «Αυτά είναι προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι στην έκθεση δεδομένου του ότι η εστίαση τα προμηθεύεται καθημερνά.» είπε ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ κ. Γιώργος Κοτοπούλης.

«Θα ήταν ευκαιρία για την έκθεση και τους εκθέτες αυτή προσπάθεια να παρουσιαστεί στο Συνέδριο του Forum Επιμελητήριων Αδριατικής και Ιονίων νήσων» είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Τσιχριτζής.

Στη φώτ. από δεξιά οι κκ. Γιώργος Κοτοπούλης, πρ. του ΣΚΕΑΝΑ, Νίκος Αθανασόπουλος γ.γ. ΣΚΕΑΝΑ, Παναγιώτης Τσιχριτζής πρ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Νίκος Σαγώνας, συνεργάτης WESTIA.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ