Θάνος Μωραΐτης: «Η αδικία εις βάρος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους μαθητές»

Ερώτηση προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, κ. Μωραΐτης, αναφορικά με την επανακατάταξη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην κατηγορία ΤΕ (τεχνικές ειδικότητες).

Όπως επισημαίνει στο κείμενο της Ερώτησης, το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, παρ’ όλο το νευραλγικό του ρόλο για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και την κάλυψη των αναγκών μαθητών και μαθητριών με ειδικές ανάγκες, έχει απαξιωθεί. «Ο κλάδος έχει υποβαθμιστεί και το προσωπικό του υφίσταται τεράστια αδικία, αφού αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο χώρο της εκπαίδευσης, σε σχέση με τον κλάδο ΤΕ01.30 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, στον οποίο υπάγονται οι ίδιοι τίτλοι σπουδών. Μάλιστα, όσοι εργάζονται ως ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση θεωρούνται Δευτεροβάθμιας κι όχι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και υπάγονται σε διαφορετικό μισθολόγιο. Τα τυπικά δε προσόντα διορισμού, τόσο του ΕΒΠ, όσο και του ΤΕ01.30 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, είναι όμοια, ενώ οι εργαζόμενοι με τα ίδια τυπικά προσόντα στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (και συγκεκριμένα στα ΕΠΑΛ) κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι», τονίζει ο κ. Μωραΐτης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση έχει παγιώσει εργαζομένους εκπαιδευτικούς ‘δευτέρας διαλογής’, τόσο υποβαθμίζοντάς τους μισθολογικά, όσο κι ελαστικοποιώντας τις εργασιακές τους σχέσεις», αφού, «συνεχίζει να βασίζεται στον επαίσχυντο θεσμό των συμβάσεων τρίμηνης διάρκειας, με προσλήψεις ‘τριμηνιτών’ αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ –  θεσμό που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020, όταν νομοθέτησε τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ με το πρόσχημα της πανδημίας και ισχυριζόμενη πως πρόκειται για εξαιρετική διάταξη περιορισμένης χρονικής ισχύος». Μάλιστα, ο βουλευτής αναφέρει ότι «ο θεσμός αυτός επαναφέρθηκε τον Ιούλιο του 2021 με την Τροπολογία της 27ης Ιουλίου 2021, όπου προβλεπόταν η ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων, ενώ στις 17/01/2022 ανακοινώθηκε η πρόσληψη 2.500 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για το διδακτικό έτος 2021-2022».

Βάσει των παραπάνω, ο κ. Μωραΐτης ρωτά την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εάν:

 • Προτίθεται να προβεί στη δημιουργία οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων (ΕΕΠ και ΕΒΠ) σε όλα τα Ειδικά Σχολεία.

 • Προτίθεται να προβεί σε επανακατάταξη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην κατηγορία ΤΕ (Τεχνολογική Εκπαίδευση) από ΔΕ (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), όπως συμβαίνει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπου οι κατέχοντες τα ίδια τυπικά προσόντα εργάζονται ως ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι.

 • Προτίθεται να καταργήσει το θεσμό των συμβάσεων τρίμηνης διάρκειας.

 • Προτίθεται, στα νηπιαγωγεία, να δημιουργήσει οργανική θέση για Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό.

 • Προτίθεται να προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής όλων των σχολείων του Νομού και την άρση του περιορισμού όσων είναι πρώτοι στον πίνακα στη δήλωση σχολείων – δομών που επιλέγουν οι αναπληρωτές κατά την πρόσληψη τους.

 • Προτίθεται να προβεί στη σύσταση διεπιστημονικής ομάδας που θα υποστηρίζει τους μαθητές μία φορά την εβδομάδα στα νηπιαγωγεία όπου υπάρχουν διαγνώσεις μαθητών που χρίζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ζητήματα Λογοθεραπείας κι Εργοθεραπείας.

Ακολουθεί η πλήρης Ερώτηση του κ. Μωραΐτη:

Αθήνα,  21  Μαρτίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό

 • Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Επανακατάταξη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην κατηγορία ΤΕ (τεχνικές ειδικότητες)»

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που αποτελείτε από  τους Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Σχολικούς Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Θεραπευτές του λόγου (Λογοθεραπευτές) Ειδικούς στη Νοηματική, Ειδικούς στην Κινητικότητα των Τυφλών, και Ειδικούς στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών, εργάζεται στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα ειδικά σχολεία, σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης  και στα ΚΕΔΑΣΥ .

Επιπλέον,  το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το οποίο υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης, καθώς κι εκείνο που υποστηρίζει μαθητές στα γενικά σχολεία, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο καθηκοντολόγιο, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Υποβοηθά τους μαθητές στις βασικές τους ανάγκες (ατομική υγιεινή, καθαριότητα, σίτιση κοκ)

 2. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολεί δημιουργικά τους μαθητές κι ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα κι έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.

 3. Αποτελεί μέλος του συλλόγου της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί. Τα μέλη του ΕΒΠ έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν και διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση και την ομαλή ένταξη των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία στη δημόσια εκπαίδευση.

Παρ’ όλο το νευραλγικό ρόλο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην ομαλή κι ασφαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία, ο κλάδος έχει υποβαθμιστεί και το προσωπικό του υφίσταται τεράστια αδικία, αφού αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο χώρο της εκπαίδευσης, σε σχέση με τον κλάδο ΤΕ01.30 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, στον οποίο υπάγονται οι ίδιοι τίτλοι σπουδών. Μάλιστα, όσοι εργάζονται ως ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση θεωρούνται Δευτεροβάθμιας κι όχι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και υπάγονται σε διαφορετικό μισθολόγιο. Τα τυπικά δε προσόντα διορισμού, τόσο του ΕΒΠ, όσο και του ΤΕ01.30 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, είναι όμοια, ενώ οι εργαζόμενοι με τα ίδια τυπικά προσόντα στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (και συγκεκριμένα στα ΕΠΑΛ) κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι.

Εξ όσων φαίνεται, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει να βασίζεται στον επαίσχυντο θεσμό των συμβάσεων τρίμηνης διάρκειας, με προσλήψεις “τριμηνιτών” αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ –  θεσμό που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020, όταν η κυβέρνηση νομοθέτησε τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ με το πρόσχημα της πανδημίας και ισχυριζόμενη πως πρόκειται για εξαιρετική διάταξη περιορισμένης χρονικής ισχύος. Ο θεσμός αυτός επαναφέρθηκε τον Ιούλιο του 2021 με την Τροπολογία της 27ης Ιουλίου 2021, όπου προβλεπόταν η ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων, ενώ στις 17/01/2022 ανακοινώθηκε η πρόσληψη 2.500 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Είναι, επομένως, σαφές, ότι η κυβέρνηση έχει παγιώσει εργαζομένους εκπαιδευτικούς «δευτέρας διαλογής», τόσο υποβαθμίζοντάς τους μισθολογικά, όσο κι ελαστικοποιώντας τις εργασιακές τους σχέσεις.

Βάσει των παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός:

 1. Προτίθεται να προβεί στη δημιουργία οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων (ΕΕΠ και ΕΒΠ) σε όλα τα Ειδικά Σχολεία;

 2. Προτίθεται να προβεί σε επανακατάταξη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην κατηγορία ΤΕ (Τεχνολογική Εκπαίδευση) από ΔΕ (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), όπως συμβαίνει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπου οι κατέχοντες τα ίδια τυπικά προσόντα εργάζονται ως ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι;

 3. Προτίθεται να καταργήσει το θεσμό των συμβάσεων τρίμηνης διάρκειας;

 4. Προτίθεται, στα νηπιαγωγεία, να δημιουργήσει οργανική θέση για Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό;

 5. Προτίθεται να προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής όλων των σχολείων του Νομού και την άρση του περιορισμού όσων είναι πρώτοι στον πίνακα στη δήλωση σχολείων – δομών που επιλέγουν οι αναπληρωτές κατά την πρόσληψη τους;

 6. Προτίθεται να προβεί στη σύσταση διεπιστημονικής ομάδας που θα υποστηρίζει τους μαθητές μία φορά την εβδομάδα στα νηπιαγωγεία όπου υπάρχουν διαγνώσεις μαθητών που χρίζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ζητήματα Λογοθεραπείας κι Εργοθεραπείας;

Ο ερωτών βουλευτής

Θάνος Μωραΐτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ