Θετικές εξελίξεις για την επανίδρυση του τμήματος Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο

Θετικές ήταν οι εξελίξεις για την επανίδρυση του Πανεπιστημιακού τμήματος Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών , που καταργήθηκε με το Νόμο Γαβρόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την εισήγηση της Πρυτάνεως Β. Κυριαζοπούλου αποφασίστηκε ομόφωνα η Σύγκλητος να εισηγηθεί στην νεοσύστατη Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) την επανίδρυση του τμήματος. Πλέον , η ανεξάρτητη αρχή , εφόσον κατατεθεί φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη σύγκλητο, θα αποφασίσει αν θα επανιδρυθεί το τμήμα ή όχι. Η επανίδρυση του ΔΠΠΝΤ αποτελεί αίτημα την τοπικής κοινωνίας και των φοιτητών που βρίσκονται σε διαρκείς κινητοποιήσεις. Το θέμα τέθηκε και σε πρόσφατη σύσκεψη του περιφερειάρχη, του δημάρχου και της πρυτάνεως κατά την οποία υπήρξε κοινή απόφαση για διεκδίκηση αφενός της επανίδρυσης του ΔΠΠΝΤ αφετέρου της λειτουργίας του τμήματος Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Γεωπονικής Σχολής στο Αγρίνιο, την αναστολή της οποίας αποφάσισε το υπουργείο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ