Ι.Φωτήλας:Υπήρξε έγκαιρη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο Πατρών – Πύργου;

Στη μη έγκαιρη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο Πατρών – Πύργου αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα φαίνεται ότι η 4η δημοπρασία από τις οκτώ αναβλήθηκε λόγω μη έγκαιρης υπόδειξης εκπροσώπησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν αληθεύουν τα σχετικά δημοσιεύματα, σε ποιες ενέργειες προέβη ώστε να αποφευχθεί η αναβολή και σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει προκειμένου να μη συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον.

Υπήρξε έγκαιρη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο Πατρών – Πύργου;


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Θέμα: Υπήρξε έγκαιρη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο Πατρών – Πύργου;

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η Επιτροπή Διαγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις έργων συγκροτείται, κατά περίπτωση, από τους κάτωθι: τέσσερις υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα με ανάλογη προς το έργο εξειδίκευση, έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής, έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται και εκείνος μαζί με τον αναπληρωτή του από το αρμόδιο όργανο του ΤΕΕ και έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις ή οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου.
Σε σχετικά δημοσιεύματα γίνεται γνωστό ότι η 4η δημοπρασία του οδικού έργου Πατρών – Πύργου, η οποία έπρεπε να διενεργηθεί στις 27/09/2016 αναβλήθηκε και βασικός λόγος για αυτήν τη αναβολή υπήρξε η μη έγκαιρη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν όρισε έγκαιρα τον εκπρόσωπό του. Επειδή το οδικό έργο Πάτρας – Πύργου έχει ιδιαίτερη οικονομική και αναπτυξιακή σημασία για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα
Επειδή το εν λόγω έργο δε σηκώνει περαιτέρω καθυστερήσεις δεδομένου ότι η πρώτη εξαγγελία είχε γίνει το 2014 και η ολοκλήρωσή του πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το 2021
Επειδή μέχρι την έναρξη των σχετικών εργασιών του έργου έχουμε ακόμα να διανύσουμε «μακρύ δρόμο»
Επειδή η επικινδυνότητα του δρόμου είναι γνωστή, έχοντας στερήσει εκατοντάδες ψυχές και η υπομονή των κατοίκων σε Αχαΐα και Ηλεία έχει εξαντληθεί
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα ότι δεν υπήρξε έγκαιρη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο;
2. Αν δεν υπήρξε έγκαιρη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού σε ποιες σχετικές ενέργειες προβήκατε ώστε να αποφευχθεί η αναβολή της συγκεκριμένης δημοπράτησης;
3. Σε ποιες σχετικές ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ