Κάλεσμα για συμμετοχή στην δράση αναδιανομής φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ ξεκίνησε προσπάθεια καταγραφής των αναγκών και της εθελοντικής προσφοράς που υπάρχει προκειμένου να συγκεντρωθούν φορητοί υπολογιστές που δεν χρησιμοποιούνται, να διαμορφωθούν με το κατάλληλο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Linux, Libre Office, Firefox κλπ.) για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης και να διανεμηθούν σε οικογένειες που τους έχουν ανάγκη.
Όπως αναφέρει ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα , εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας και δίνετε την άδεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την οργάνωση της δράσης στην περιοχή σας. Στόχος είναι να συνεργαστούμε με Δήμους, Πανεπιστήμια και όσους άλλους φορείς θέλουν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτής της δράσης.

Φόρμα συμμετοχής https://survey.ellak.gr/index.php?r=survey/index&sid=997363&lang=en

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ