Καινοτομία στον τουρισμό – Πραγματοποιείται στην Ηλεία η τεχνική συνάντηση του έργου InnoXenia

«Καινοτομική και Ευφυής Περιφέρεια» είναι το αντικείμενο της εναρκτήριας τεχνικής συνάντησης του έργου InnoXenia , που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018, στην αίθουσα του Μικρού Συνεδριακού της Π.Ε. Ηλείας. Το έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση του καινοτόμου χαρακτήρα του τουριστικού κλάδου, με έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, δρώντας υποστηρικτικά στο πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.
«Από την Ηλεία ξεκινάμε την καινοτομία στον τουρισμό. Όχι τυχαία. Τουρισμός και Ηλεία είναι συνδεδεμένες έννοιες, όχι μόνο τοπικά, όχι μόνο περιφερειακά, όχι μόνο εθνικά, αλλά παγκόσμια. Και ξεκινάμε το έργο αυτό, θέλοντας να αλλάξουμε τα παραγωγικά και οικονομικά δεδομένα, επιδιώκοντας να συνδιαμορφώσουμε μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Δυτική Ελλάδα» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος πρόκειται να κηρύξει και την έναρξη των εργασιών του διημέρου.
Το έργο υλοποιείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε Ηλείας, έχει διάρκεια υλοποίησης 15 μήνες και προϋπολογισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 155.000,00 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για το εταιρικό σχήμα ανέρχεται σε 1.055.190,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται δε, από το Πρόγραμμα INTERREG ADRION 2014-2020, εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο, «Ενίσχυση της Ανάπτυξης ενός Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας για την περιοχή Αδριατικής – Ιονίου».

Στο πλαίσιο του InnoXenia έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη τεσσάρων ατόμων και συγκεκριμένα δύο άτομα ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και δύο άτομα ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής. Οι θέσεις αφορούν σύμβαση μίσθωσης έργου και θα προκηρυχτούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού εγκριθούν στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επικεφαλής εταίρος του έργου InnoXenia είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει ακόμα οκτώ φορείς από 5 χώρες της Αδριατικής. Επίσης, συμμετέχουν ως συνδεδεμένοι εταίροι η Τουριστική Περιοχή του Gran Sasso (Ιταλία), η Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας και η Ακαδημία Αλβανικών Σπουδών (Αλβανία).

Περιγραφή – στόχοι του έργου:

Στο έργο προβλέπεται η δικτύωση δημόσιου, ιδιωτικού τομέα, φορέων έρευνας – ανάπτυξης και κοινωνικών φορέων, που αποτελούν την τουριστική κοινότητα στον γεωγραφικό χώρο Αδριατικής – Ιονίου, μέσω μίας Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τον Τουρισμό.
Παράλληλα, η δημιουργία ενός Παρατηρητήριου Τουριστικών Καινοτομιών θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού μοντέλου στον χώρο της Αδριατικής, το οποίο θα ενισχυθεί με ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για Καινοτομίες στον Τουρισμό.
Το σύστημα αυτό θα παρέχει την δυνατότητα για αξιολόγηση των επιπτώσεων δυνητικών επενδύσεων στην ανταγωνιστικότητα και στην βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών, υποδομών και υπηρεσιών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ