Λειτουργία Υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας βάσει των νέων μέτρων COVID-19 – Τι ισχύει για ΚΤΕΟ και Άδειες Οδήγησης

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας στο πλαίσιο των νέων περιοριστικών μέτρων για την
πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την προστασία της υγείας,
τόσο των πολιτών, όσο και των υπαλλήλων της, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου,
τροποποιεί τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών από τις Υπηρεσίες της, ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λευκάδας, που βρίσκονται
στο Διοικητήριο Λευκάδας, μόνο μετά από προγραμματισμένο ραντεβού, που μπορούν να
κλείσουν επικοινωνώντας:
– στο τηλέφωνο: 26453 60790, ή
– στο email: pe.lefkadas@pin.gov.gr.

Οι πολίτες με ραντεβού θα πρέπει να προσέρχονται κάνοντας υποχρεωτικά χρήση μη-
ιατρικής προστατευτικής μάσκας, την οποία θα πρέπει να φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια
παραμονής τους στους χώρους του Διοικητηρίου. Στην κεντρική είσοδο του κτιρίου (Διοικητηρίου) θα γίνεται καταγραφή των στοιχείων των πολιτών και χρήση αντισηπτικού χεριών. Οι πολίτες επιτρέπεται να εισέρχονται ένας σε κάθε γραφείο και θα πρέπει να τηρούν την απαραίτητη απόσταση του 1,5 m. Απαγορεύεται η παραμονή των πολιτών εντός των γραφείων, πέραν του απαραίτητου χρόνου για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αναστέλλεται η λειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ Λευκάδας για τον τεχνικό έλεγχο
οχημάτων, με εξαίρεση τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων. Στις περιπτώσεις της κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας (φορτηγά και λεωφορεία):
– Η προσέλευση γίνεται μόνο μετά από προγραμματισμένο ραντεβού,
επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 26453 62530.
– Στην είσοδο θα γίνεται καταγραφή των στοιχείων των πολιτών.
– Είναι υποχρεωτική η τήρηση της απαραίτητης απόστασης του 1,5 m και η χρήση
μη-ιατρικής προστατευτικής μάσκας, σε όλους τους χώρους του Δημόσιου ΚΤΕΟ
Λευκάδας
– Απαγορεύεται η παραμονή των πολιτών εντός του χώρου της
Γραμματείας/Ταμείου, πέραν του απαραίτητου χρόνου για την προσκόμιση των
απαιτούμενων για τον έλεγχο δικαιολογητικών και την παραλαβή του ΔΤΕ.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των:
– Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
που λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και
την 30ή Νοεμβρίου 2020, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής
επικράτειας.
– Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία
λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την
30ή Νοεμβρίου 2020.
– Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού
διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά, που απαιτούνται για τις ανανεώσεις αδειών
οδήγησης και έχουν εκδοθεί πριν από τις 6 Νοεμβρίου 2020, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής (έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης) βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020, γίνονται αποδεκτά για διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ