Λευκάδα:Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι Περιγιαλιού

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορούν στην αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Περιγιαλίου.
Πραγματοποιήθηκε αλλαγή των καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθετήθηκαν καινούριες κολόνες φωτισμού.
Οι παρεμβάσεις αυτές είναι μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού που αφορά στην αναβάθμιση του λιμανιού. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις, όπως τοποθέτηση πίλαρς ρεύματος-νερού κ.λπ..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ