Λευκάδα – Σύσκεψη των εμπλεκόμενων με τη κτηνοτροφία φορέων

Πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Δήμου, σήμερα Πέμπτη 22/9/2016, σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων με τη κτηνοτροφία φορέων, προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα των καταστροφών που προκαλούν τα βόσκοντα ζώα σε ιδιωτικές καλλιέργειες και να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης του.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Δντης της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λευκάδας Βασίλειος Λάμπρης, ο Δντης της Διεύθυνσης Δασών Γεώργιος Λάμπρης και οι αγροφύλακες Κατωπόδης Νικόλαος και Αναστάσιος Κούρτης, οι αντιδήμαρχοι Νικητάκης Μάρκος και Φίλιππας Γεώργιος, ο εντεταλμένος σύμβουλος. Ευστάθιος Βλάχος και ο προιστάμενος του αυτοτελούς τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου κ. Γληγόρης Νικόλαος. Δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος του ΤΑΟΛ παρότι κλήθηκε.
Έγινε αναλυτική συζήτηση για την εξεύρεση τρόπου αντιμετώπισης του υπαρκτού προβλήματος των ανεπιτήρητων κυρίως παραγωγικών ζώων, στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει για την επίλυσή του.
Διαπιστώθηκε η αναποτελεσματικότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και αποφασίστηκε, στα πλαίσια αυτά, να ενταθούν οι προσπάθειες, κατά τομέα ευθύνης, για την αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και άμεση παράσταση στον κ. εισαγγελέα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ