Λύνεται ένα πρόβλημα δεκαετών στην αντιπλημμυρική προστασία -Εγκατάσταση και λειτουργία των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΜ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η παραλαβή και εγκατάσταση των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΜ. Οι εργασίες εγκατάστασης έχουν ξεκινήσει στις θέσεις των αντλιοστασίων «Μοτίβο», «Άγιος Δημήτριος» και δημοτικό στάδιο, περιοχές που παλαιότερα είχαν προκύψει τα σοβαρότερα προβλήματα από πλημμυρικά φαινόμενα.
Με την ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών λύνεται ένα σοβαρό πρόβλημα δεκαετιών που αφορά άμεσα την αντιπλημμυρική προστασία της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, καθώς καθιστά αυτόνομη την λειτουργία των αντλιοστασίων σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.


Το έργο με τίτλο «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», έχει αρχικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ