Μέτρα Διοίκησης Νοσοκομείου Αιτωλ/νιας για την αντιμετώπιση των περιστατικών Βίας

Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά που συνέβησαν στο νοσοκομείο Αγρινίου εις βάρος των εργαζομένων η διοίκηση του ιδρύματος αποφάσισε να λάβει μέτρα ώστε να τα περιορίσει και εν τέλει να τα εξαλείψει.

Η ομαλή λειτουργία όλων των Δημόσιων Νοσοκομείων , διασφαλίζεται μόνο μέσα από την συνειδησιακή απόκτηση εργασιακής κουλτούρας από όλους τους εργαζόμενους σε αυτό , που έχει ως κύρια συνισταμένη την προσφορά παροχής υπηρεσιών υγείας προς τουςασθενείς πολίτες, πέρα από ιδιοτέλειες και ανταποδοτικές μικροπολιτικές σκοπιμότητες που ανθίζουν εδώ και δεκαετίες μέσα στο χώρο των Δημόσιων Νοσοκομείων και αποτελούν μια από τις σοβαρότατες παθογένειες που ταλαιπωρούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αναφέρει ο διοικητής Ανδρέας Τσώλης .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ