Μαρία Τριανταφύλλου: Σύσκεψη για αγροτικά ζητήματα στη Δημοτική Ενότητα Ινάχου

Τον αντιδήμαρχο Αμφιλοχίας για αγροτικά θέματα στη Δ.Ε. Ινάχου κ. Χρήστο Ζάγκα,, εκπρόσωπους των τοπικών κοινοτήτων και παραγωγούς κτηνοτρόφους συνάντησε η βουλευτής Μαρία Τριανταφύλλου στο τοπικό δημοτικό κατάστημα.
Η συνάντηση, αφορούσε κυρίως σε εκείνα τα βήματα, που μένουν, να γίνουν, ώστε η πρόσφατα δηλωμένη πρόθεση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να ενισχυθούν οι επιλαχόντες κτηνοτρόφοι ορεινών περιοχών, που θέλουν, να συνεχίσουν, να υπηρετούν τη βιολογική κτηνοτροφία, να γίνει πράξη.
Όπως, ήταν φυσικό, τέθηκαν και μια σειρά άλλα θέματα που αφορούσαν τόσο στην αγροτική παραγωγή αλλά και συνολικότερα στη στήριξη και ανάπτυξη της περιφέρειας.
Τα μείζονα ζητήματα, που τέθηκαν, αφορούσαν στις τιμές του γάλακτος, στις καθυστερήσεις πληρωμών από τους αγοραστές και στις παράνομες ελληνοποιήσεις.
Η βουλευτής άκουσε προσεκτικά τις παρατηρήσεις των κτηνοτρόφων και υπογράμμισε, πως είναι απαραίτητο, να υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης για την κτηνοτροφία. Είναι επίσης αναγκαία η ενίσχυση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, όπως είναι οι ορεινές και οι νησιωτικές περιοχές. Ανέφερε πως η μείωση του κόστους παραγωγής είναι εξαιρετικά σημαντική και μπορεί να επιτευχθεί και με τη διανομή αγροτικής γης σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, ώστε, να μπορούν, να καλλιεργούν τα δικά τους εφόδια. Προς αυτή την κατεύθυνση εξάλλου έχει δημιουργηθεί ο Φορέας Αξιοποίησης Δημόσιας Αγροτικής Γης με το σχετικό οργανισμό, που θα λειτουργήσει ως το τέλος του 2018.
Επιπλέον, τόνισε τη σημασία του νομοσχεδίου για τις βοσκήσιμες γαίες, που διασφάλισε επιλεξιμότητες για τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας.
Ως θετικά στοιχεία αποτιμήθηκαν η ένταξη όλων των νέων αγροτών στο μέτρο 6.1, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης με τα οποία θα αποδοθούν πολλαπλάσιες επιλέξιμες εκτάσεις, οι έγκαιρες πληρωμές, οι οποίες εκκρεμούσαν για πολλά χρόνια και η έγκριση των σχεδίων βελτίωσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ