Μεσολόγγι – Ορισμός νέων Αντιδημάρχων, προέδρων Επιτροπών και Εντεταλμένων Συμβούλων

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ανακοίνωσε στο Σώμα τους νέους Αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν τους τομείς ευθύνης του Δήμου, και οι οποίοι είναι:

Καρβέλης Σπυρίδων: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (αναπληρωτής Δημάρχου)

Καραπαπάς Γεώργιος: Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Αναβάθμισης

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων: Τεχνικών Υπηρεσιών, Μελετών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ψυλογιάννης Σπυρίδων: Χωρικής Ενότητας Αιτωλικού και

Ρόμπολας Κων/νος: Χωρικής Ενότητας Οινιάδων.

Με απόφαση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου αύριο Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, θα ορισθούν επίσης οι πρόεδροι της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, καθώς και οι νέοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ