Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του αρδευτικού έργου Μυρτιάς στο Δήμο Θέρμου

Μια χρόνια εκκρεμότητα σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση του αρδευτικού έργου Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου , τακτοποιήθηκε μετά από επίσκεψη του Δημάρχου Θέρμου Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη .
Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχωβίτη και του υφυπουργού Βασιλείου Κόκκαλη και να μεταβιβαστεί στο δήμο Θέρμου η διοίκηση και συντήρηση και λειτουργία του εν λόγω αρδευτικού έργου.
Η ωφέλεια για τον κάμπο της Μυρτιάς θα είναι μεγάλη , αφού πλέον με έξοδα του δήμου Θέρμου θα συντηρείται το δίκτυο άρδευσης ενώ θα προσλαμβάνονται υδρονομείς και η είσπραξη οφειλών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων δήμων και κοινοτήτων . Εξασφαλίζεται χαμηλό ανταποδοτικό τέλος για τους καλλιεργητές και συνέπεια αυτής της απόφασης είναι το έργο να λειτουργεί με νόμιμη υπόσταση , κανονικότητα και μεγάλη ωφέλεια για τους αγρότες μας .
Η καλή λειτουργία του αρδευτικού έργου της Μυρτιάς θα δώσει καλύτερες δυνατότητες εκμετάλλευσης των κτημάτων , θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη παραγωγή και θα ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση κάθε καλλιεργητή .
Ο Δήμαρχος Θέρμου Σπυρίδων Κωνσταντάρας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επίλυση ενός χρονίου προβλήματος που ταλαιπωρούσε τους καλλιεργητές , τους στερούσε την επάρκεια άρδευσης όλων των κτημάτων και τους επιβάρυνε δυσανάλογα οικονομικά κατά στρέμμα .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ