ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΙΤΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Αναδιαρθρώσεις φέρνει στην Ελληνική Αστυνομία το προεδρικό διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα για τη νέα δομή του σώματος .Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας δεν καταργείται κανένα αστυνομικό τμήμα ενώ συστήνεται και η Άμεση Δράση .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ