Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή»

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει για δεύτερο συνεχόμενο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις εξειδίκευσης:
1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες
2. Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν ταχυδρομικώς αίτηση και ολοκληρωμένο φάκελο υποψηφιότητας μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2016 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την γραμματεία του Τμήματος).

Επίσημος Ιστοχώρος:
http://avarts.ionio.gr/ada

Αναλυτική Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2016-2017:
http://avarts.ionio.gr/ada/gr/call

Πρόγραμμα Σπουδών:
http://avarts.ionio.gr/ada/studies/gr/curriculum

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:
http://avarts.ionio.gr/ada/studies/gr/regulation

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ