Με απόφαση του Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με το ποσό των 2.595.356,48 ευρώ, η κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης στη νοτιοδυτική περιοχή του Αγρινίου

Με το ποσό των 2.595.356,48 ευρώ χρηματοδοτείται το έργο κατασκευής χωριστικού δικτύου αποχέτευσης της νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης του Αγρινίου, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»
Η πράξη, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου και αποσκοπεί στη βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών αποχέτευσης στην περιοχή μελέτης, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της μη επαρκούς απορροής των υδάτων στις συγκεκριμένες περιοχές, σε περιόδους βροχοπτώσεων αυξημένης ραγδαιότητας.
Βάσει της μελέτης, θα κατασκευαστούν κλάδοι – αγωγοί σε μήκος 8.162 μέτρων καθώς και τα παρελκόμενα του κάθε κλάδου όπως μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής, καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο, 450 αναμονές σε αγωγούς για σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων και 2500 ειδικών τεμαχίων σωληνώσεων PVC. Επίσης, θα παραδοθούν 159 προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών αποχέτευσης από σκυρόδεμα, 296 τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων τύπου Φ1Ν και 3 φρεάτια παγίδας οσμών.
«Πρόκειται για ένα έργο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών του Αγρινίου, αλλά και την ανθεκτικότητα της πόλης. Η προσπάθειά μας σε συνεργασία με τον Δήμο για το μέγιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση» δήλωσε ο κ. Φαρμάκης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ