Με 14 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια ενισχύει την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αιτωλοακαρνανίας

2018.11.05 @ Επίσκεψη του Περιφερειάρχη στον ποταμό Ερμείτσα, όπου εκτελούνται εργασίες του έργου "Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε υδατορέματα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας", προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ

Με τρεις μεγάλες εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αιτωλοακαρνανίας, όπου υπάρχουν περισσότεροι από 200 χείμαρροι και ποταμοί.
Ήδη οι τρεις παρεμβάσεις έχουν δρομολογηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα υπό δημοπράτηση βρίσκεται το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών και συντήρηση υφιστάμενων έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019-2020 με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ.
Με τις δύο εργολαβίες προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για τον καθαρισμό και μόρφωση των κοιτών και πρανών των ποταμών και χειμάρρων προκειμένου η ροή των υδάτων να είναι ομαλή προς τις εκβολές τους προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Ο καθαρισμός θα γίνει από προσχώσεις, βλάστηση, μπαζώματα και απορρίμματα των ποταμών και χειμάρρων στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Ακόμα θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων.
Μεταξύ των ποταμών και των χείμαρρων που πρόκειται να καθαρισθούν και να συντηρηθούν είναι και οι: Ερημίτσας Ρέμα Μεγάλης Χώρας και συμβάλλοντες περιοχής Αγρινίου, Ρύακα περιοχής Στράτου, ρέματα περιοχής Μακρυνείας, ποταμός Ίναχος, Ζέρβα, Κρικελιώτη και Σαραντάπορο περιοχής Αμφιλοχίας, Σκα, Βαρειά, Λαγκαδούλα, Τζαβάρα, Πλατανόρεμα, Νερομάνα, Μπιζάκος, Δαφνούλα, Νυφόρεμμα και Ριζόρεμα περιοχής Ναυπάκτου, χείμαρροι Γαλατά Περιθωρίου και Γαυρολίμνης, χείμαρροι περιοχής Αιτωλικού και Μεσολογγίου, χείμαρροι περιοχής Οινιαδών.
Επίσης, σε φάση σύνταξης μελέτης βρίσκονται οι καθαρισμοί και συντήρηση υφιστάμενων έργων στο δευτερεύον υδρογραφικό δίκτυο Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019-2020, προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ.
Το υποέργο αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, εργασίες για τον καθαρισμό και μόρφωση των κοιτών και πρανών των χειμάρρων και των κλάδων του δευτερεύοντος υδρογραφικού δικτύου προκειμένου η ροή των υδάτων να είναι ομαλή προς τους κυριότερους κλάδους ή τις εκβολές τους. Ακόμα θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή απορροή των υδάτων και να μην κινδυνεύσουν από πλημμύρες οι παρόχθιες εκτάσεις καθώς και τεχνικά έργα (γέφυρες κλπ). Το έργο θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, και στην εξασφάλιση από πλημμυρικούς κινδύνους των κατοικημένων περιοχών και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των αντιπλημμυρικών έργων που εκτελεί Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, ξεπερνά τα 42 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, με ενεργές εργολαβίες, με έργα που είναι υπό δημοπράτηση και άλλα που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ