Με 6.049.839,86 ευρώ ενισχύει, δέκα (10) επενδυτικά σχέδια στα Ιόνια Νησιά, η Περιφέρεια

Την ένταξη συνολικά δέκα (10) νέων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 17.447.326,40 € και συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 17.188.320,15 €, που εντάχθηκαν, μετά από αξιολόγηση, στο πλαίσιο ενίσχυσης του α’ κύκλου των καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και υλοποιούνται στο πλαίσιο του (νέου) Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος.

Η συνολική οικονομική ενίσχυση των δέκα επενδυτικών σχεδίων από την ΠΙΝ, ανέρχεται σε 6.049.839,86 €, εκ των οποίων το ποσό των 4.458.507,46 € θα χορηγηθεί με τη μορφή επιχορήγησης και το ποσό των 1.591.332,40 € με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Αναλυτικά:
• Στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» εντάχθηκαν επτά (7) επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 12.762.763,50 € και συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 12.514.484,40 €, με ποσό συνολικής ενίσχυσης 4.221.171,10 € (επιχορήγηση: 2.629.838,70 € & φορολογική απαλλαγή: 1.591.332,40 €)
• Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» εντάχθηκαν τρία (3) επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 4.684.562,90 € και συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 4.673.835,75 €, με ποσό συνολικής ενίσχυσης 1.828.668,76 € (επιχορήγηση: 1.828.668,76 € & φορολογική απαλλαγή: 0 €)

Από τα δέκα (10) αυτά επενδυτικά σχέδια, τα εννέα αφορούν τον τουριστικό κλάδο (εκσυγχρονισμός ή επέκταση ή ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων) και το ένα (1) τη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος (ελαιοτριβείο).

Συγκεκριμένα:

•Από τα δέκα (10) επενδυτικά σχέδια :
-Πέντε (5) θα ενισχυθούν οικονομικά στη Π.Ε. Ζακύνθου, εκ των οποίων τα τρία (3) αφορούν την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων και δύο (2)αφορούν την επέκταση και αναβάθμιση ξενοδοχείων.
-Τρία (3) θα ενισχυθούν οικονομικά στην Π.Ε. Κέρκυρας, το ένα (1) αφορά την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, ένα (1) αφορά τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου και ένα (1) αφορά την κατασκευή σύγχρονου πρότυπου βιολογικού ελαιοτριβείου σε παραδοσιακό οικισμό.
-Δύο (2) στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης που αφορούν, το ένα (1)τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακή μονάδας και ένα (1) την ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων με υπόγειο.
Συνολικά και από τα δέκα (10) αυτά επενδυτικά σχέδια θα δημιουργηθούν κατ’ ελάχιστο (υποχρεωτικά) 52,96 νέες ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας), ήτοι, θέσεις απασχόλησης σε ετήσια βάση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ