Νέες πιστώσεις ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης για τις πληρωμές δικαιούχων των Σχεδίων Βελτίωσης

Την τέταρτη κατά σειρά απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ύψους 2.500.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, σήμερα Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να συνεχιστεί η ροή πληρωμών των δικαιούχων του Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) και είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 47.764.236,13 ευρώ.

Οι συνολικές πιστώσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από τον Περιφερειάρχη για το σκοπό αυτό, ανέρχονται σε 12.180.000 ευρώ, η απορρόφηση των οποίων υπερκαλύπτει ήδη τον ετήσιο στόχο των 10,4 εκατ. € του υπομέτρου 4.1 για το έτος 2021, όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

«Η μεγάλη προσπάθεια των Υπηρεσιών μας για την πληρωμή των Σχεδίων Βελτίωσης που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Με τη νέα διάθεση πίστωσης που υπογράψαμε σήμερα, ήδη ξεπερνάμε τον ετήσιο στόχο πληρωμών του υπομέτρου 4.1, που έχει τεθεί από την Ε.Ε. και το ΥΠΑΑΤ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών μας εκμεταλλεύσεων αποτελούν το στυλοβάτη της περιφερειακής μας οικονομίας και συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Περιφέρειά μας. Για το λόγο αυτό είμαστε πάντα αρωγοί σε κάθε δράση βελτίωσης της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας της αγροτικής παραγωγής και της αγροδιατροφής στην περιοχή μας.», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Φαρμάκης με αφορμή την νέα έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των παραγωγών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ