Ντοκιμαντέρ της Ενωμένης Ρωμηοσύνης για τον Άγιο Παϊσιο

Ὁ τομέας τῶν ψηφιακῶν παραγωγῶν τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» πρoβαίνει σὲ παραγωγὴ συντετμημένων ἐκδόσεων τῶν ὀπτικοακουστικῶν ἔργων της, ποὺ εἶχαν μεγάλη διάρκεια, μὲ σκοπὸ νὰ μποροῦν οἱ συντετμημένες αὐτὲς ἐκδόσεις νὰ προβληθοῦν σὲ διδακτικὲς ὧρες μαθημάτων, σὲ ἐκδηλώσεις ἢ ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχει ἀνάγκη προβολῆς περιορισμένης διάρκειας.
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ παρουσιάζεται ἡ συντετμημένη ἔκδοση τοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ἔργου ” Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ” τῆς σειρᾶς ” Ἅγιοι καὶ Γέροντες “. Ἡ ὁλοκληρωμένη ἔκδοση διαρκεῖ 3 ὧρες καὶ 30 λεπτά, ἐνῷ ἡ συντετμημένη μόλις 40 λεπτά.
Ὅλοι οἱ ψηφιακοὶ δίσκοι τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» διατίθενται δωρεὰν καὶ ἡ διάδοσή τους ἐπιτρέπεται μὲ τὴν ἄδεια τῆς Ε.Ρω.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ