Ξεκινάει η υλοποίηση του προγράμματος «Υγεία για όλους» στην Αιτωλοακαρνανία

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η υλοποίηση του προγράμματος «Υγεία για όλους» στην Αιτωλοακαρνανία ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αγρινίου.
Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος αιρετοί άλλα και υπηρεσιακοί εκπρόσωποι των Δημοτικών αρχών της Αιτωλοακαρνανίας, οι εκπρόσωποι της Επιστημονικής Επιτροπής Στήριξης του Προγράμματος, καθώς και εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος (Π.Ε.Δ. Δ.Ε ), η οποία συντονίζει το πρόγραμμα και στις τρείς Περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδος.
Κατά την διάρκεια ης σύσκεψης έγινε μια αρχική τοποθέτηση από τον Σύμβουλο Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος (Π.Ε.Δ. Δ.Ε ), κο Δημοσθένη Καπώνη, για τον παρεμβατικό ρόλο της Ένωσης στα έντονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και την σύνδεση τους με το πρόγραμμα «Υγεία για όλους»

Στην συνέχεια τον λόγο πήραν ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου αρμόδιος για θέματα υγείας κος Κώστας Καλαντζής, καθώς και η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κοινωνικής πολίτικής και πρόνοιας του Δήμου της Ι.Π Μεσολογγίου κα Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία, οι οποίοι μεταξύ άλλων τόνισαν την σπουδαιότητα του προγράμματος όσο αφορά την εφαρμογή του σε τοπικό επίπεδο, ενώ αναφέρθηκαν και στην ετοιμότητα των Δήμων τους προκειμένου να υποδεχθούν τις μονάδες που θα το υλοποιήσουν.
Στην συνέχεια η εκπρόσωπος της Επιστημονικής Επιτροπής Στήριξης του Προγράμματος κ.κ. Ε. Σωτηροπούλου, έκανε μια λεπτομερή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των στοχεύσεων του , αλλά και όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική του υλοποίηση σε όλους τους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας.
Υπογράμμισε δε πως το πρόγραμμα «Υγεία για όλους» κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι οποίες για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες η ιδιωτικές δομές υγείας.
Στην συνέχεια ακολούθησε ένας διεξοδικός διάλογος μεταξύ όλων των παρευρισκόμενων για όλες τις πτυχές του προγράμματος και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα και οι διοικητικές διαδικασίες εκ μέρους των Δήμων, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ