ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για φοίτηση στο Δημόσιο ΙΕΚ της Νοσηλευτικής Μονάδας του Αγρινίου για φοίτηση στη σχολή να καταθέσουν στη γραμματεία αίτηση .Η ειδικότητα που λειτουργεί είναι βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ