Ξεκινούν τα έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Κήπων στην Ζάκυνθο

Χαρά και ικανοποίηση για την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου αποτελεί η εγκατάσταση του αναδόχου και η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και διάσωσης του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης των Κήπων, ενός σημαντικού μνημείου, ενδεικτικού της αρχιτεκτονικής της Ζακύνθου του 17ου αιώνα, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα και κυρία ζητήματα που προέταξε η Περιφερειακή Αρχή. Ένα έργο που φέρει τις έντονες φθορές του χρόνου και πλέον υλοποιείται μετά από πολλές καθυστερήσεις, εντάξεις και απεντάξεις προηγούμενων ετών.

Η εγκατάσταση του αναδόχου πραγματοποιήθηκε παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Ζακυνθου Αικατερίνης Μοθωναίου και Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας Γιώργου Στασινόπουλου, του Μητροπολίτη Δωδώνης κ.κ. Χρυσοστόμου, του Μηχανικού του Υπουργείου Πολιτισμού και υπεύθυνου παρακολούθησης του έργου Γιάννη Πιλουρη, των αναδόχων Β. Αιγίτη και Β. Βαγδακλη και της Αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου Δ. Νικολιά.

Το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού ποσού ύψους 434.160,13 ευρώ ξεκινά μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και την Ανάδοχο Εταιρεία και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: “την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, καθαρισμό και συντήρηση των λίθινων στοιχείων, καθώς και των ταφικών μνημείων, σωστή τοποθέτηση των επικράνων της βορινής θύρας, κατασκευή αρμολογημάτων, ανακατασκευή φθαρμένων τμημάτων τοιχοποιίας, κατασκευή νέας τοιχοποιίας, κατασκευή ξύλινης στέγης, τοποθέτηση μονώσεων, επικεράμωση, ανακατασκευή ουρανίας, κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων, κατασκευή λίθινων γείσων, κατασκευή νέων επιχρισμάτων, επίστρωση δαπέδου με ακανόνιστες πλάκες και μάρμαρο, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, καθαίρεση και κατασκευή εκ νέου του συνοδευτικού κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας σε γραφή Braille και ενημερωτικά φυλλάδια ενημέρωσης”.

Το έργο που αφορά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στη Ζάκυνθο στη περιοχή των Κήπων, επί της επαρχιακής οδού που οδηγεί από τη πόλη της Ζακύνθου στο Αργάσι και Βασιλικό είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020” του ΕΣΠΑ, με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1401/07-07-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΑ 2020ΕΠ02210030).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ