ΟΑΕΕ – ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με στόχο να αποφεύγεται η γραφειοκρατία και να μπορούν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ να εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς κόπο ,ο Οργανισμός έχει θέσει σε λειτουργία τον ατομικό λογαριασμό όπου εκεί συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και όλες οι παροχές που μπορεί να λάβει .Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλλει την σχετική αίτηση ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να απογραφεί χρησιμοποιώντας τους δύο κωδικούς του taxis net .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ