Οδηγίες προστασίας για τα εσπεριδοειδή

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς, Ζάκυνθου και Ιθάκης, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από το δίκτυο συνεργατών μας φαίνεται ότι οι πληθυσμοί των εχθρών των εσπεριδοειδών (κοκκοειδή, αλευρώδεις, τετράνυχοι κ.α.) παραμένουν σε ελεγχόμενα – όχι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, για την εποχή επίπεδα.

Τετράνυχοι Οι τετράνυχοι ευνοούνται από ξηρό και ζεστό καιρό. Δεν έχουν εντοπιστεί ανησυχητικές ενδείξεις για εξάπλωση του εχθρού, όμως απαιτούνται συχνοί και προσεκτικοί έλεγχοι καθώς μπορούν ταχύτατα να αναπτύξουν μεγάλους πληθυσμούς και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.
Το Panonychus citri προσβάλλει τα νεαρότερα φύλλα, συνήθως την πάνω επιφάνεια κοντά στην κεντρική νεύρωση καθώς επίσης τους καρπούς όλων των σταδίων ανάπτυξης προκαλώντας χλωρωτικές κηλίδες που οδηγούν σε έντονο αποχρωματισμό. Προτιμά κυρίως τις πορτοκαλιές και μανταρινιές.

Ο Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae) προκαλεί κίτρινο – καφέ κηλιδώσεις ανάμεσα στα νεύρα κυρίως στην νεαρή βλάστηση (οι οποίες παραμένουν και στα παλιότερα φύλλα). Προσβάλει κυρίως τις λεμονιές, μανταρινιές.
Σε υψηλούς πληθυσμούς οι προσβολές επεκτείνονται και στους καρπούς όπου προσβάλλουν κυρίως την περιοχή γύρω από τον ομφαλό προκαλώντας υπόφαιες κηλιδώσεις.

Οι παρατηρήσεις να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα το καλοκαίρι και χειμώνα (άνοιξη και φθινόπωρο που το άκαρι παρουσιάζει μεγαλύτερες πυκνότητες να γίνεται δύο φορές τον μήνα). Στα περιφερειακά δένδρα και ιδιαίτερα αυτά που είναι κοντά σε χωματόδρομους οι παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες πρέπει να γίνονται πιο εντατικά.

Απαραίτητη επέμβαση όπου και εφόσον παρατηρούνται έντονες προσβολές σύμφωνα με τις λίστες φυτοπροστατευτικών που έχουν εκδοθεί (minagric.gr), ανάλογα την καλλιέργεια και το είδος του εχθρού.

Αλευρώδης

Από τους Αλευρώδεις προκαλείται άμεση ζημιά με την απορρόφηση θρεπτικών χυμών (στα φύλλα) και έμμεση με την άφθονη έκκριση μελιτωδών απεκκριμάτων (σε φύλλα και καρπούς), που προκαλούν την ανάπτυξη καπνιάς, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της παραγωγής και την υγεία των δέντρων (δυσκολεύει την αναπνοή των δέντρων και υποβαθμίζει την αξία της παραγωγής).

Προτείνεται τακτική εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων (ως μέτρα περιορισμού πληθυσμού):

Κατάλληλο κλάδεμα ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός των δέντρων.

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ