Ολοκλήρωση Μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας από το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει ότι:
Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που χρήζουν περαιτέρω μαθησιακής υποστήριξης, τα οποία διεξάγονται από την Παιδαγωγό του Κέντρου Κοινότητας στο 5ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Ι.Π. Μεσολογγίου από τον Απρίλιο.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων εκφράστηκε από κοινού η επιθυμία να συνεχίσουν τα μαθήματα και κατά τη νέα σχολική χρονιά, εφόσον επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι στόχοι της ενισχυτικής διδασκαλίας που αφορούν στην επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, στη βελτίωση της απόδοσής τους, καθώς και στη μείωση της σχολικής διαρροής. Συγχρόνως, προσφέρθηκαν στους μαθητές δημιουργίες συνοδευόμενες από ευχετήριες κάρτες για όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι, ενόψει λήξης της σχολικής χρονιάς, τις οποίες επιμελήθηκε η Παιδαγωγός του Κέντρου Κοινότητας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς του 5ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Ι.Π. Μεσολογγίου για την ολόπλευρη στήριξή τους αναφορικά με την υλοποίηση και ομαλή διεξαγωγή της ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και τους γονείς και μαθητές για τη συνεργασία και γόνιμη συμμετοχή τους.
Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα εως Παρασκευή 8:00π.μ- 16:00μ.μ.
Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31 – Ισόγειο (Ραδιομέγαρο)
Τηλ. 26313-63417

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ