Ομοσπονδία Εμπόρων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αιτωλ/νιας- Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Η Ομοσπονδία Εμπόρων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αιτωλ/νιας και τα σωματεία – μέλη της, ως δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσουν και εφέτος προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν από 1 – 25 άτομα), ΛΑΕΚ. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 32 ώρες, με ανώτατο ημερήσιο αριθμό ωρών τις τέσσερες (4) ώρες. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο εργαζόμενο είναι πέντε (5) ευρώ ανά ώρα.
Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που α) επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, β) καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2014, γ) απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους, δ) το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα, στ) δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
Οι εργαζόμενοι, που έχουν δικαίωμα να καταρτιστούν, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κατέχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα πρόγραμμα.
Τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής: 26410 22713, 10.00΄- 13.00΄, εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ