Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ναυπακτίας

Με απόφαση του Δημάρχου κ.Βασίλη Γκίζα ορίστηκαν σήμερα Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021, οι αντιδήμαρχοι, έμμισθοι και άμισθοι, και οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ναυπακτίας με θητεία από 7.11.2021 έως 30.11.2022.

Αναλυτικότερα:

Στον κ.Θωμά Κοτρωνιά μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Στον κ.Σωκράτη Παπαβασιλείου μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης

Στον κ.Αθανάσιο Κούκουνα μεταβιβάζονται

Α) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Β) Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πλατάνου και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Στον κ.Σπυρίδωνα Τραχύλη, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» μεταβιβάζονται

Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Στον κ.Κωνσταντίνο Τσουκαλά, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Στον κ.Ιωάννη Παπαϊωαννίδη μεταβιβάζονται

Α) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων: α) των Τμημάτων Μελετών & Τεχνικών Εργων και Μεταφορών και Συγκοινωνιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και β) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας.

Β) Οι κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ