Ορκίστηκε ο προσωρινός Διοικητής στο Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Μιχαήλ Σερασκέρης,

Ορκίστηκε σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2021, προσωρινός Διοικητής στο Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ., ο κ. Μιχαήλ Σερασκέρης, aπό τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Γιάννη Καρβέλη.
Ακολούθησε συνεργασία με θέμα τον γενικότερο σχεδιασμό της Υγειονομικής Περιφέρειας και την ιεράρχηση των ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση των θεμάτων του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ