Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» για την κάλυψη των αναγκών του προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη Κτηνιάτρου.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Κτηνιατρικής Χρήση Η/Υ Γνώση Αγγλικής γλώσσας Εμπειρία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: typos@easagr.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ