Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου Κ. Ρόκος για την παραίτησή του από τον Συνδυασμό « Αγρίνιο, Νέα Αρχή-Τόπος να ζεις»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ανεξάρτητου πλέον Δημοτικού Συμβούλου Αγρινίου Κ. Ρόκου για την παραίτησή του

Αγαπητοί συνδημότες,

Στις δημοτικές εκλογές του 2014 εκτέθηκα απέναντί σας ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, συμμετέχοντας στον συνδυασμό « Αγρίνιο, Νέα Αρχή-Τόπος να ζεις» με επικεφαλής τον σημερινό Δήμαρχο Γεώργιο Παπαναστασίου. Επρόκειτο για απόφασή μου η οποία άνευ δισταγμού επάρθη , με πρώτιστο κριτήριο το καλύτερο μέλλον του Δήμου μας.
Είναι σκόπιμο να πληροφορήσω ότι ουδέποτε εμφιλοχώρησε σε μένα, η παραμικρή αμφιβολία για το σωστό της αποφάσεως αυτής. Θυμίζω ότι προέκυπτε τότε ολοφάνερα ως αδήριτη ανάγκη, η αποχώρηση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία είχε εμφανίσει εντονότατα συμπτώματα κούρασης και κορεσμού. Επίσης πρόδηλα προέκυπτε , λόγω της ιδεολογικής μου θέσης, η επιταγή της σύνταξής μου, στην με κεντροδεξιά αναφορά Δημοτική παράταξη «Αγρίνιο, Νέα Αρχή-Τόπος να ζεις», της οποίας επικεφαλής ήταν ο συνοδοιπόρος και συνάδελφος Γιώργος Παπαναστασίου, γεγονός το οποίο δρούσε επικουρικά ως προς τη λήψη της απόφασής μου.
Σήμερα δύο και ήμισυ έτη περίπου μετά τις εκλογές του 2014 , έχω καταστεί ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος , κατόπιν της παραιτήσεως μου από τον πλειονοψηφήσαντα συνδυασμό.
Η παραίτησή αυτή είναι απότοκο γεγονός γενικότερης διαφωνίας και όχι μεμονωμένης. Αν επρόκειτο για μεμονωμένη, φυσικά και θα τηρούσα την παραταξιακή πειθαρχία όπως στο παρελθόν έχω πράξει.
Πρόκειται λοιπόν για την εν γένει διαφωνία μου , στην πολιτική πρακτική η οποία εφαρμόζεται ,που φέρει χαρακτηριστικά αμφισημίας και κυρίως αμφιθυμίας, η οποία δεν διαφαίνεται να υπηρετεί ούτε καν τακτικισμό, προς επίτευξη συγκεκριμένου στόχου όπως η κάθε Δημοτική Αρχή θέτει μέσω της πολιτικής της θεώρησης.
Πρόκειται επίσης για τη διαφωνία στον τρόπο λειτουργίας του διοικείν, ο οποίος κρατά εναγκαλισμένα το πολιτικό και υπηρεσιακό σκέλος, απομακρύνοντας έτσι την διαφάνεια, την αξιοκρατία, την ίση αντιμετώπιση αιτημάτων των δημοτών και απομειώνοντας εντέλλει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη προς την Δημοτική Αρχή.
Επιπροσθέτως έχουν ανακύψει σημαντικότατα ζητήματα ηθικής τάξεως, τα οποία ο Δήμαρχος δεν έπρεπε να επιτρέψει την εμφάνισή τους και σε κάθε περίπτωση με άτεγκτο τρόπο έπρεπε να τα πατάξει έστω και εκ των υστέρων . Τα τελευταία είναι σφόδρα ενάντια στον αξιακό μου κώδικα, πέραν του ότι παρεμποδίζουν καθοριστικά δηλητηριάζοντας την εν γένει προσπάθεια μιας Δημοτικής Αρχής που ως στόχο έχει να υπάρξει φορέας μιας νέας υγιούς , αποτελεσματικής και αξιοκρατικής αντιμετώπισης των προβλημάτων των δημοτών.

Στα θέματα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα οποία μειοψήφησα, κατά την τελευταία συνεδρίαση, είναι αναγκαίο να πληροφορήσω ότι (πέραν της ουσίας του θέματος, η οποία υπηρετεί παλαιότερες αυτοδιοικητικές λογικές και αποτελεί ουσιαστικά συρραφή των αναγκών του τεχνικού προγράμματος του Δήμου), την παραταξιακή συνοχή, δεν ήμουν εγώ αυτός που την διέρρηξα, αλλά αυτή είχε διαρραγεί , καθώς προεξοφλήθηκε η στάση μου ως Προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλ/νίας, απέναντι στα ζητήματα αυτά.
Επιπρόσθετα η οδός που ακολουθείται μέσω απευθείας (ουσιαστικά) αναθέσεως της διαχειριστικής μελέτης για το Παπαστράτειο Πάρκο (το οποίο είναι μία από τις δράσεις του Β.Α.Α.) ενάντια στα προβλεπόμενα, γεννά επισφάλεια και καχυποψία , αλλά κυρίως δεν αποτελεί την προσήκουσα αντιμετώπιση που πρέπει να υπάρξει για ένα τέτοιο έργο, η οποία επιτάσσει τουλάχιστον διαγωνισμό με ανοιχτή προκήρυξη, (αν όχι αρχιτεκτονικό διαγωνισμό) και μας επαναφέρει σε τακτικές του παρελθόντος.

Αγαπητοί Συνδημότες,
Η απόφαση της παραίτησής μου από τον πλειονοψηφήσαντα συνδυασμό του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρξε για μένα εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη. Σας διαβεβαιώ όμως ότι η απόφαση αυτή διέπεται μόνον από το κριτήριο της προσφοράς και εκείνο το οποίο προσφέρω ( ή μπορώ να προσφέρω) προς τον Δήμαρχο και συνοδοιπόρο Γιώργο Παπαναστασίου είναι ένας κραδασμός. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο έργο του, καθώς και σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, με το δεδομένο ότι η επιτυχία αυτή βρίσκεται σε σύμπτωση με το καλό του Δήμου μας.
Ευχαριστώ, όλους τους συναδέλφους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στα καθήκοντά μου ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, ιδιαίτερα δε τους υπαλλήλους του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων με τους οποίους συνεργάστηκα άριστα.

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Υ.Γ. Δεν ασπάζομαι τον ισχυρισμό ότι η θέση του Δημοτικού Συμβούλου ανήκει στην Παράταξη. Δεν υπάρχει επαρκής έδραση για μια τέτοια επιχειρηματολογία. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτική αρχή έχει ικανό και πλέον αριθμό συμβούλων ώστε να υπερψηφίζει οιαδήποτε πρόταση. Είναι αυτονόητο ότι η περαιτέρω στάση μου στο Δ.Σ. θα διέπεται από εποικοδομητική κριτική και δεν θα έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ