Ο ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015, εφιστά την προσοχή στους κυνηγούς να μην στοχεύουν τα θηράματά τους όταν αυτά βρίσκονται πάνω ή πλησίον των ηλεκτροφόρων Δικτύων καθώς εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων, τραυματισμών, πρόκλησης πυρκαγιάς και βλάβης στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ