Νίκος Γκρίζης, Αντιδήμαρχος Αγρινίου και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό “Αγρίνιο Νέα Αρχή – Τόπος να ζεις”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ