Ο Π. Μοσχολιός για την διάθεση του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου για φιλοξενία προσφύγων

Με αφορμή τις δηλώσεις του διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιαννόπουλου για διάθεση του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου για φιλοξενία προσφύγων, ο πρώην Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας ότι όσο μένουν αναξιοποίητες οι εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να διατεθούν για χρήσεις αντίθετες με τα συμφέροντα της πόλης μας.
Από πολύ νωρίς και πριν ακόμα από τη μεταφορά του Νοσοκομείου, επεσήμανα αυτό τον κίνδυνο στους υπουργούς της τότε κυβέρνησης κ.κ. Σαλμά και Γεωργιάδη και τους κατέθεσα την 357/2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (συνημμένο έγγραφο) που περιλαμβάνει τα εξής:
‘’1.Τη λειτουργία στις εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, που θα εξυπηρετεί μια περιοχή 100.000 κατοίκων και θα αποσυμφορήσει το νέο Νοσοκομείο.
2.Τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ που σήμερα στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της Εθνικής οδού.
3.Τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ που σήμερα στεγάζονται σε δημόσιο κτίριο στην Πλατεία Δημάδη, ώστε να λειτουργούν ενιαία με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
4.Τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου των Υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Ταμείων που στεγάζονται σε διάφορα ενοικιαζόμενα κτίρια στην πόλη.
5.Τη μεταστέγαση της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου (που στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο) στο δημόσιο κτίριο της πλατείας Δημάδη όπου σήμερα στεγάζονται τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ’’.
Αυτά ήταν δυνατόν τότε να υλοποιηθούν άμεσα και τεχνικά και νομικά.
Τους επεσήμανα δε ότι η πρόταση αυτή θα είχε σαν αποτελέσματα από τη μια την εξοικονόμηση πόρων από τα ενοίκια, που καταβάλλουν σήμερα το ΙΚΑ, η ΔΟΥ και αρκετά Ασφαλιστικά Ταμεία και από την άλλη να μείνει ζωντανή μια περιοχή (Κλεπαΐτικα), που δομήθηκε και επεκτάθηκε με επίκεντρο το Νοσοκομείο.
Δυστυχώς μιλούσα εις ώτα μη ακουόντων.
Η ίδια τακτική λίγο πολύ ακολουθήθηκε και από Υπουργούς και παράγοντες της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της σημερινής Δημοτικής Αρχής, οι οποίοι έκαναν διάφορες προτάσεις χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα.
Οι δηλώσεις του διοικητή της 6ης ΥΠΕ είναι απαράδεκτες και ακατανόητες, γιατί δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την 20η Απριλίου, όταν επισκέφθηκε το παλαιό Νοσοκομείο με τεχνικό κλιμάκιο ο υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Ζαμπάρας, που δήλωσε: «Επισκεφθήκαμε το παλαιό Νοσοκομείο παρουσία των μηχανικών της 6ης ΥΠΕ για να οριοθετήσουμε το χώρο που θα λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου και συνεχίζει, θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τον υπόλοιπο χώρο με υπηρεσίες που δίνουν υψηλά μισθώματα… ». Δηλαδή στην ίδια κατεύθυνση που κινείται και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι εκ διαμέτρου αντίθετες δηλώσεις του διοικητή και υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ, δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη και ορθολογική πολιτική και πολύ φοβούμαι ότι αυτό έχει επιπτώσεις γενικότερα στη παροχή υγείας του Νομού μας.
Καλούμε την Δημοτική Αρχή, η οποία έχει μείνει άπραγη και αδιάφορη και σε αυτό το θέμα, να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε αφενός να αποτραπεί η εξέλιξη αυτή, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να απαξιωθεί μια μεγάλη υποδομή της πόλης, χρήσιμη στη στέγαση υπηρεσιών υγείας και αφετέρου να προωθήσει άμεσα την υλοποίηση της 357/2013 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να προτείνει χώρους για την τυχόν φιλοξενία προσφύγων, μετά από διάλογο, ώστε να αναλάβουμε ως Δήμος την υποχρέωση που έχουμε στα πλαίσια της αλληλεγγύης αλλά και της αναλογικότητας με όλους τους Δήμους της χώρας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.

Αριθμ. Απόφασης 357/2013

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση εγκαταστάσεων παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου».

Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήμερα την 25η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2007 και των άρθρων 266 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα΄ του Ν. 3827/2010) και 267 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 105469/21-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, στους Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. και το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος κ. Παύλος Μοσχολιός και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 45 μελών βρέθηκαν παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 37:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Γρίνος Γεώργιος(Πρόεδρος)

2. Γαλαζούλα Μαρία
16. Παπαϊωάννου Χριστόφορος
30. Καρακώστας Βασίλειος
3. Γιαννακόπολυλος Δημήτριος
17. Πιστιώλη – Σαλακίδου Όλγα
31. Κοτρολός Λάμπρος
4. Δεληγιάννης Γεώργιος
18. Ράπτης Γεώργιος
32. Μπόκα Γεωργία
5. Ζαμπάρας Γεώργιος
19. Ράπτης Ευθύμιος
33. Σεϊτανίδης Θεόδωρος
6. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος
20. Σερπάνου Μαργαρίτα
34. Στυλιαράς Ιωάννης
7. Καλαντζής Ιωάννης
21. Σφυρής Βλάσιος
35. Δήμας Δημήτριος
8. Κατσαρή-Μαυραγάνη Κων.
22. Σφυρής Σπυρίδων
36. Νικάκης Βασίλειος
9. Κοκκινοβασίλης Παύλος
23. Τζαμαλής Παναγιώτης
37. Σιδέρης Κωνσταντίνος
10. Κορδολαίμης Χρήστος
24. Τσούκαλος Ευστάθιος

11. Κραβαρίτη Ευαγγελία
25. Αλεξόπουλος Γεώργιος

12. Λαδάς Θεόδωρος
26. Βασιλείου Ιωάννης

13. Μπαλάσκας Επαμεινώνδας
27. Ζήσης Γρηγόριος

14. Παπαθανάσης Βασίλειος
28. Καζαντζής Νικόλαος

15. Παπαθανασίου Κων/νος
29. Καλαντζής Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κούρος Αντώνιος
4. Αλεξόπουλος Βασίλειος
7. Θώμος Δημήτριος
2. Ρούσση – Τζιμάνη Αγγελική
5. Γκρίζης Νικόλαος
8. Σβεντζούρης Δημήτριος
3. Σιδερίδης Ιωάννης
6. Δημητρέλης Αντώνιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου Παναγιώτης Ζωναράς για την τήρηση των πρακτικών και οι υπάλληλοι του τμήματος Μαρκαντωνάτου Πολυξένη και Τραγουλιά Αλεξάνδρα για την γραμματειακή υποστήριξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και Πρόεδροι – Εκπρόσωποι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου κ. Κολονέλος Γεώργιος.
Από τους Διευθυντές – Προϊσταμένους – Εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι κ.κ. Τσουράπης Αθανάσιος, Χατζηανέστης Στέφανος, Ρόκου Μαρία, Τσιχριτζή Χριστίνα, Τζογάνης Δημήτριος, Γιάγκας Δημοσθένης, Καραπαπά Βασιλική, Κομματάς Ευθύμιος, Τσούλος Νικόλαος, Κολοκυθάς Κωνσταντίνος. Επίσης παραβρέθηκαν για την υποστήριξη της συνεδρίασης ο κλητήρας Κοντογιάννης Νεκτάριος και ο ηλεκτρολόγος Σταυρόπουλος Ιωάννης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κούρος Α. και Σβεντζούρης Δ. οι οποίοι παρέμειναν μέχρι τη λήξη της.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι κ.κ. Ζήσης Γ., Στυλιαράς Ι., Καρακώστας Β. και Δήμας Δ. οι οποίοι δεν επέστρεψαν έως τη λήξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι κ.κ. Καζαντζής Ν., Κοτρολός Λ., και Βασιλείου Ι. οι οποίοι δεν επέστρεψαν έως τη λήξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε ο κ. Αλεξόπουλος Γ. ο οποίος δεν επέστρεψε έως τη λήξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε η κα Μπόκα Γ. η οποία δεν επέστρεψε έως τη λήξη της συνεδρίασης.

Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Μετά την μεταφορά των Υπηρεσιών του νοσοκομείου στο νέο νοσοκομείο, επιβάλλεται να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του παλιού Νοσοκομείου όσο το δυνατό συντομότερα, διαφορετικά θα απαξιωθούν τόσο οι εγκαταστάσεις και ο υπάρχων ακόμη εκεί ξενοδοχειακός εξοπλισμός, όσο και η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία αναπτύχθηκε με επίκεντρο το νοσοκομείο και η οποία πρέπει να διατηρήσει τον χαρακτήρα της. Ήδη για το θέμα αυτό έχω στείλει τρείς επιστολές οι οποίες απευθύνονται όχι μόνο στους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας, αλλά και σε άλλους Υπουργούς (Οικονομικών, Εργασίας κ.λ.π.) των οποίων οι υπηρεσίες μπορούν να στεγασθούν στο κτήριο του παλαιού Νοσοκομείου. Οι επιστολές αυτές έχουν κοινοποιηθεί και στους βουλευτές του Νομού και σε άλλους παράγοντες, παρ΄ όλα αυτά, κανείς δεν συγκινήθηκε για το σοβαρό αυτό ζήτημα και κανείς δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Θεωρώ, όπως εξ άλλου και στις παρακάτω επιστολές μου αναφέρω και οι οποίες σας έχουν δοθεί, ότι οι εγκαταστάσεις θα πρέπει συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και παρεμφερείς σκοπούς, τόσο για τη σωστότερη οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται, όσο και για την κάλυψη βασικών αναγκών της πόλης.
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνω:
1. Τη λειτουργία στις εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, που θα εξυπηρετεί μια περιοχή 100.000 κατοίκων και θα αποσυμφορεί το νέο Νοσοκομείο.
2. Τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ που σήμερα στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της Εθνικής οδού.
3. Τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ που σήμερα στεγάζονται σε δημόσιο κτίριο στην Πλατεία Δημάδη, ώστε να λειτουργούν ενιαία με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
4. Τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις του παλαιού Νοσοκομείου των Υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Ταμείων που στεγάζονται σε διάφορα ενοικιαζόμενα κτίρια στην πόλη.
5. Τη μεταστέγαση της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου (που στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο) στο δημόσιο κτίριο της πλατείας Δημάδη όπου σήμερα στεγάζονται τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ.
Μετά την εισήγηση – πρόταση του Δημάρχου τοποθετήθηκαν οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάσεων κ΄ δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν όμοιες απόψεις.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και (επί παρόντων 35 μελών).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση του Δημάρχου σχετικά με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 357/2013
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Τ.Υ) ( Τ.Υ) (Τ.Υ)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ