Ο υποψήφιος δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ και μέλη της παράταξης «Γιάνεννα-Νέα Εποχή» επισκέφθηκαν τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης και συναντήθηκαν με τους εργαζόμενους και τον πρόεδρό του Φίλιππα Φίλιο.

Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα και ο κ. Φίλιος ενημέρωσε διεξοδικά την αντιπροσωπεία της παράταξης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της λίμνης.

Τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση είναι τα ακόλουθα:
• Η αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των αρμόδιων φορέων, με σκοπό τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος της λίμνης, καθώς και την αποκατάσταση και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η σύμβαση αυτή θα καθορίζει με ακρίβεια τα όρια παρέμβασης κάθε φορέα στην Παμβώτιδα.
• Η δημιουργία των απαιτούμενων εποπτικών μηχανισμών για τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στη λίμνη, όπως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η σύσταση του οποίου κωλυσιεργεί αδικαιολόγητα.
• Η προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος της λίμνης από τη ρύπανση και η αποφυγή παρεμβάσεων που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα της.
• Η συμβολή της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών φορέων στη διαχείριση του οικοσυστήματος της λίμνης.
Επισημάνθηκε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Παμβώτιδας πρέπει να είναι συνολική και όχι να στηρίζεται σε μεμονωμένες ή αποσπασματικές παρεμβάσεις, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα.
Ο κ. Ελισάφ χαρακτήρισε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Φορέα για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο, την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο, για ένα συνολικό πρόγραμμα έργων στη λίμνη και την παραλίμνια περιοχή το οποίο θα προκύψει μέσα από την επεξεργασία που θα κάνει η ΜΟΔ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ