Ο φοιτητικός σύλλογος ΔΠΠΝΤ ζητάεπίσιμη ενημέρωση για το ζήτημα της επανίδρυσης του τμήματος

Προβληματισμός επικρατεί στους φοιτητές του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Αγρινίου για την πορεία του ζητήματος της επανίδρυσης του. Για το λόγο αυτό ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, με επιστολή προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ζητά απαντήσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ