Παραδόθηκαν οι προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημόσιων Κτιρίων

Την τελευταία συνεδρίαση της πραγματοποίησε την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης «Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας».

Συνήλθε στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος Νικόλαου Μπαλαμπάνη, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ενώ έγινε η παραλαβή και η έγκριση του συνόλου των παραδοτέων και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, παραδόθηκαν τεύχη ενεργειακής αυτοψίας για το σύνολο των κτιρίων της Π.Δ.Ε. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εξετάστηκαν, καθώς και τεχνική έκθεση για την καταγραφή των ενεργειακών τους καταναλώσεων και την ενεργειακή τους κατάταξη . Επίσης, για τρία ενεργοβόρα κτίρια της ΠΔΕ και ένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έγιναν εξειδικευμένες προτάσεις για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς οι οποίες θα έχουν ουσιαστική επίδραση στις καταναλώσεις, αλλά θα είναι παράλληλα και οικονομικά σκόπιμες.
«Ολοκληρώθηκε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια απ’ όλα τα συμβαλλόμενα μέρη – Περιφέρεια, Τεχνικά Επιμελητήρια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – προκειμένου να αποτυπωθούν οι ενεργειακές ανάγκες των δημόσιων κτιρίων» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης ο οποίος υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μια δουλειά που αποτελεί παρακαταθήκη επόμενων ενεργειών και διεκδικήσεων από την πλευρά μας, προκειμένου να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τις υποδομές μας». Για τη σημασία της ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης όμως μίλησε επίσης και ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) Νικόλαος Υφαντής, ο οποίος επεσήμανε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο προς αξιοποίηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων της Περιφέρειας».
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με το ΤΕΕ (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για τον προσδιορισμό του Ενεργειακού Αποτυπώματος της Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης τα μέλη της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), η εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Πηνελόπη Μωυσιάδου, ο πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος Βασίλειος Αϊβαλής, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ Στυλιανός Μπλέτσας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ Γεώργιος Παπασταματίου, η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών Μαρία Μακρή και η υπάλληλος του ΤΕΕ Θεοδώρα Πασχαλία Καρκάνη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ