ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για 18 μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2016. Αυτό ανακοίνωσε με δηλώσεις στον Αχελώο η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ