Παρουσίαση βιβλίου “Κρατική Διοίκηση και Μορφές αυτοδιοίκησης στην Τουρκοκρατία σε Δυτική Ρούμελη και Μοριά” του Π. Κατσούλη στο Αγρίνιο


ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , 7ΜΜ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ