Περικοπές στις θέσεις των ωφελουμένων σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Μεσολογγίου

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για τις ωφελούμενες οικογένειες των Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) μέσω του προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, οι πρόεδροι του Πνευματικού Κέντρου Μεσολογγίου Κων/νος Γιαννόπουλος και της ΔΗΚΕΚΑΠ Αναστάσιος Σκαρμούτσος κάνουν γνωστό ότι:

Η αιφνίδια αλλαγή των φορολογικών ορίων στα οικογενειακά εισοδήματα η οποία
διαμόρφωσε το οικονομικό κριτήριο ένταξης σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ στα
15.000 ευρώ, είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη σημαντικού αριθμού αιτήσεων
συμπολιτών μας, παρά το γεγονός κατάθεσης πλήρους φακέλου.
Συγκεκριμένα, μετά την αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για τους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 83 αιτήσεις ωφελουμένων απορρίφθηκαν,
ενώ στην αντίστοιχη διαδικασία για τα ΚΔΑΠ ο αριθμός των απορριφθέντων
αιτήσεων ανέρχεται στις 120.
Κατόπιν των παραπάνω αρνητικών εξελίξεων, είναι σαφές ότι η μείωση των
διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση των προγραμμάτων, έχει
άμεσες επιπτώσεις σε ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών οι οποίες κατά τα
προηγούμενα χρόνια είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά.
Στο πλαίσιο αυτό, με δεδομένα τα έντονα κοινωνικά προβλήματα της εποχής,
καλούμε την ΕΕΤΑΑ ν’ αναθεωρήσει τα οικονομικά κριτήρια επιλογής, δίνοντας έτσι
την δυνατότητα σε εκατοντάδες οικογενειών να συμπεριληφθούν στα προγράμματα.
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου δε, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες υποδομές οι
οποίες μπορούν να καλύψουν επαρκώς το σύνολο των αιτούντων συμπολιτών μας.
Σε κάθε περίπτωση και εφόσον έχουμε τα νεώτερα από την ΕΕΤΑΑ μιας και το πρόβλημα είναι πανελλαδικό δηλώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στους γονείς και θα κάνουμε τα αδύνατα – δυνατά ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου μας όπως αποτυπώθηκαν μέσα από τις σχετικές αιτήσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ