Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ημερίδα την Τετάρτη για την ανάπτυξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «European Industry Week 2019», διοργανώνει εκδήλωση για το μέλλον της βιομηχανίας με θέμα «Αντιμετωπίζοντας την κρίση – Βιομηχανική Καινοτομία και Παγκοσμιοποίηση της Βιομηχανίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και ώρα 10:00 το πρωί. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Απόστολος Μακρυκώστας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα κινηθεί σε τρεις άξονες. Αρχικά θα αναλυθούν οι ευρωπαϊκές πρακτικές και το εθνικό σχέδιο για το μέλλον της βιομηχανίας και την ψηφιακή σύγκλιση. Στη συνέχεια, φορείς της επιχειρηματικότητας θα καταθέσουν την εμπειρία τους και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τα συμπεράσματα και τον σχεδιασμό RIS3.
Η δράση «European Industry Week 2019» είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων του κλάδου της βιομηχανίας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του δημοσίου τομέα των κρατών μελών, με σκοπό να εξετασθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική ενόψει των σύγχρονων βιομηχανικών και περιβαλλοντολογικών προκλήσεων και να παρουσιαστούν δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σύγχρονη, καθαρή και δίκαιη οικονομία. Προωθεί την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα μέσω πολλών από τις σημαντικές πρωτοβουλίες μας και επιδιώκει να ενδυναμώσει τους πολίτες, να αναζωογονήσει τις περιφέρειες και να διαθέσει τις καλύτερες τεχνολογίες για την έξυπνη και καινοτόμο βιομηχανία του μέλλοντος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ