Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Σημαντικές παρεμβάσεις το 2018 για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών

2018.06.04 @ Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα, στο Βιολογικό Καθαρισμό Καλαβρύτων, που χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σημαντικά έργα που αναβαθμίζουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών υλοποίησε μέσα στο 2018 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μ’ έμφαση στους Βιολογικούς Καθαρισμούς και στα αποχετευτικά δίκτυα. Όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στον απολογισμό των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής την περασμένη εβδομάδα, η Περιφέρεια κατάφερε μέσα στο 2018 να ολοκληρώσει παρεμβάσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και θωρακίζουν την δημόσια υγεία.
«Με σημαντικά έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας του οικοσυστήματος. Θωρακίζει την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Με γνώμονα τις ανάγκες κάθε περιοχής, παρεμβαίνει, διεκδικεί, διασφαλίζει πόρους ώστε ακόμα και σήμερα, σε μια συγκυρία δυσκολιών και πολλαπλών αντιξοοτήτων, να ολοκληρώνονται έργα και παρεμβάσεις» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Μπαλαμπάνης δίνοντας στη δημοσιότητα τα σημαντικότερα έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, διαδικασία που θα συνεχιστεί με την τμηματική δημοσιοποίηση του συνολικού έργου.

Ειδικότερα, ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον τομέα του περιβάλλοντος που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι το έργο κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στο σύνολο των παραλιακών οικισμών της Αιγιαλείας, από τον Ερινεό έως την Αιγείρα, το οποίο το 2018 παραδόθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον κύριο του έργου Δήμο Αιγιαλείας. Είναι από τα έργα που αλλάζουν την ζωή των πολιτών και συνδέονται, επιπλέον, με το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και – το κυριότερο- με την προστασία της δημόσιας υγείας.
Το υλοποιημένο δίκτυο αποχετευτικών αγωγών περιέλαβε τους οικισμούς Αιγείρας, Κραθίου, Σιλύβαινας, Διακοπτού, Τεμένης, Διγιελιωτίκων, Βαλιμιτίκων, Ροδοδάφνης, Άκολης, Λόγγου, Σελιανιτίκων, Καμαρών και Ν. Ερινέου. Συνολικά το ποσό των συμβασιοποιημένων πέντε υποέργων της κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στο παραλιακό μέτωπο της Αιγιαλείας έφτασε τα 33,6 εκατ. ευρώ.
Επίσης, τα Καλάβρυτα απέκτησαν Βιολογικό Καθαρισμό. Δηλαδή δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, που παράλληλα αντιμετωπίζει τη ρύπανση της προστατευόμενης περιοχής του Βουραϊκού Ποταμού και του Εθνικού Πάρκου από ανεπεξέργαστα λύματα. Το έργο ξεπέρασε τα 6,4 εκατ ευρώ, εκτελέστηκε μετά από Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».
Εξάλλου, διασφαλίστηκε η λειτουργικότητα του Βιολογικού Καθαρισμού Γαστούνης – Βαρθολομιού, καθώς η Περιφέρεια προχώρησε τις διαδικασίες για την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε οι εγκαταστάσεις που έχουν υλοποιηθεί να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην επεξεργασία των λυμάτων. Από το έργο θα ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου.
Δρομολογήθηκαν ακόμη τα εσωτερικά δίκτυα του οικισμού Μυρσίνης και ο υποθαλάσσιος αγωγός κοινού βιολογικού καθαρισμού Ανδραβίδας – Λεχαινών – Τραγανού. Τα έργα θα υλοποιηθούν μέσω τεσσάρων υποέργων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα αποχετευτικά δίκτυα, από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Καινούργιου και Παναιτωλίου, προϋπολογισμού 8.595.000 ευρώ. Με το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και υποβάθμισης της λίμνης Τριχωνίδα.
Τέλος, εξασφαλίζονται οι υδατικοί πόροι, οι οποίοι χρησιμεύουν για την άρδευση της πεδιάδας, με την επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού. Το έργο προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Έργων και για την τροφοδοσία διυλιστηρίου πόσιμου νερού του Δήμου Αμαλιάδας μέγιστης ωριαίας δυναμικότητας 2014 m3.
Επίσης, εξαιρετικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η παρακολούθησης υδάτων σε ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και ΕΕΛ για την προστασία των υδατικών πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε για να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014- 2020. Οι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να συμβασιοποιηθούν στις αρχές του 2019.
Τέλος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναλάβει δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ανατέθηκαν σε μελετητή, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας. Αφού γίνει η αποτίμηση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα καθοριστούν μέτρα και δράσεις και θα τεθούν προτεραιότητες, με στόχο την αποτελεσματικότερη προσαρμογή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ