Περιφέρεια: Πρωτοβουλία για την Μεσογειακή συνεργασία παρουσίασε στην Βαρκελώνη ο Χρήστος Μπούνιας

Σε σημαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στη Βαρκελώνη συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων Χρήστος Μπούνιας συμμετείχε σε διεθνές πολιτικό σεμινάριο για το μέλλον της περιοχής της Μεσογείου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην βελτίωση των συνεργειών, για μια αποτελεσματικότερη μεσογειακή συνεργασία που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη στη λεκάνη της Μεσογείου.
Στη διάρκεια των εργασιών, ο κ. Μπούνιας παρουσίασε τη «Συμμαχία για τη Μεσογειακή Συνεργασία», μια σημαντική πρωτοβουλία που ξεκινά η Διαμεσογειακή Επιτροπή μαζί με σημαντικούς στρατηγικούς της εταίρους.
Πρόκειται για μια κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη ολόκληρης της Μεοσογείου. Ένα συνασπισμό μεταξύ των κυριότερων Μεσογειακών ενώσεων Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών και των δύο Ευρωπεριφερειών που πιστεύει ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η συνεργασία στη Μεσόγειο, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους πολίτες της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η «Συμμαχία» διεκδικεί τη διαμόρφωση μιας ενιαίας Μεσογειακής Μακροπεριφέρειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη λεκάνη, μέσω της αξιοποίησης, όλων των στρατηγικών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και πρότζεκτ, που αναπτύσσονται στην περιοχή. Στόχος της Συμμαχίας είναι να ενώσει στο όραμα αυτό όχι μόνο τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, αλλά και όλους τους στρατηγικούς παίκτες στην περιοχή, καθώς και την Επιχειρηματικότητα, την Ακαδημαϊκή κοινότητα και την Κοινωνία των Πολιτών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ