ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Σε καθαρισμούς οδών καθώς και σε άρσεις καταπτώσεων και καθαρισμούς θάμνων στις Επαρχιακές Οδούς της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν τα μηχανήματα με στόχο τις βελτιώσεις επαρχιακών δρόμων και γενικά τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ