Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων: Ψήφισμα για την ασφάλεια και των ναυτιλιακών μεταφορών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους

  • Ζητείται η προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού σκάφους ελλιμενιζόμενου στην Κέρκυρα για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς
  • Επιβάλλεται η πλήρης και συστηματική εφαρμογή της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας για τον έλεγχο στους λιμένες ως προς την συμμόρφωση των πλοίων

  • Ζωτικής σημασίας η αποτροπή και πρόληψη αυτών των κινδύνων για την νησιωτική και τουριστική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Την ανάγκη για πλήρη και συστηματική εφαρμογή της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας για τον έλεγχο στους λιμένες ως προς την συμμόρφωση των πλοίων αναφορικά με την αξιοπλοΐα, ασφαλή ναυσιπλοΐα, την ασφάλεια των εργαζομένων, των επιβατών, των επαγγελματικών και ιδιωτικών οχημάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος αναγνώρισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά την τακτική συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στην Λευκάδα, μετά από πρόταση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Το ψήφισμα, όπως συνδιαμορφώθηκε από τις παρατάξεις “Ιόνιο Δυνατά – Κάθε νησί ψηλά”, “Ιόνιος Συμμαχία” και “Επτανησιακή Πρωτοβουλία” έχει ως ακολούθως:

  1. Τα θαλάσσια ατυχήματα που έχουν συμβεί στην χώρα μας και αλλού, τα ατυχήματα εντός των πλοίων εν πλω όπως η πρόσφατη πυρκαγιά στο οχηματαγωγό “Euroferry Olympia” που εκτελούσε τακτική γραμμή μεταξύ Ηγουμενίτσας και Μπρίντιζι, ενέχουν τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων, των επιβατών, των επαγγελματικών και ιδιωτικών οχημάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος με συνέπειες και στον τουρισμό και όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής και οικονομικές.

  1. Για την νησιωτική και τουριστική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η αποτροπή και πρόληψη αυτών των κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας

  1. Ζητείται η πλήρης και συστηματική εφαρμογή της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας για τον έλεγχο στους λιμένες ως προς την συμμόρφωση των πλοίων αναφορικά με την αξιοπλοΐα, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που αφορούν σε θέματα ναυτικής εργασίας και νόμιμης σύνθεσης πλοίων.

  1. Ζητείται η προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού σκάφους ελλιμενιζόμενου στην Κέρκυρα για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή”.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ