ΠΙΝ : Μπαίνουν οι βάσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αγίας Ευφημίας

Την δρομολόγηση της αντιμετώπισης του προβλήματος των μεγάλων πλημμυρών και της προστασίας της πολύπαθης Αγίας Ευφημίας σηματοδοτεί η υλοποίηση της μελέτης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον αγωγό διάθεσης ομβρίων υδάτων, η οποία είχε κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης, και ενεκρίθη ομόφωνα στην συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου 2020.

Αφορά σε ένα έργο, ποσού ύψους 4.000.000 ευρώ περίπου, το οποίο σχεδιάστηκε πριν από 20 χρόνια, η μελέτη του καταρτίστηκε πριν από 15 χρόνια και ουδέποτε αναλήφθηκε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την υλοποίησή του. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Τραυλός, επιμελήθηκε προσωπικά και η μελέτη επικαιροποιήθηκε προκειμένου να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και των μεταβολών σε τοπικό επίπεδο των παραγόντων εκείνων που επιβαρύνουν την δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων και κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης, το οποίο ομόφωνα την έκανε δεκτή.

Το έργο είναι δύσκολο τεχνικά και κοινωνικά, δεδομένου ότι ο αγωγός διέρχεται από τον παραλιακό πυρήνα της Αγίας Ευφημίας, ο οποίος τους θερινούς μήνες συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Όμως παρά την προσωρινή όχληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, ο αγωγός κρίνεται απαραίτητος για την αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού.

Ο αγωγός θα διασχίζει το Σχέδιο Πόλης, θα είναι υπόγειος κιβωτοειδής από σκυρόδεμα με πλάτος 4,5-5,5 μ., και μέσο βάθος 3,0 μ., συνολικό μήκος 580 μ. και θα μπορεί να διοχετεύει στη θάλασσα 115 κ.μ. νερού/δευτερόλεπτο. Παράλληλα, με το κύριο έργο θα πρέπει να γίνουν και τα συνοδά έργα που αφορούν συνολικά τη Λεκάνη πορροής της Πυλάρου.

“Απαιτείται η συνεργασία όλων, δηλαδή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων και των ίδιων των κατοίκων” τονίζει η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Τα έργα αυτά θα πρέπει να κατασκευασθούν έξω από την Αγία Ευφημία, ώστε να γίνεται η ανάσχεση των υδάτων των ακραίων καιρικών φαινομένων πριν αυτά φτάσουν στον οικισμό, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη λειτουργία και την επάρκεια του αγωγού. Το έργο του αγωγού αποτελεί ένα πρώτο μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου αποτελεσματικής αντιπλημμυρικής θωράκισης της λεκάνης της Πυλάρου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ