ΠΙΝ: Υπεγράφη η σύμβαση για τη συντήρηση της Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κεριού

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 365.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 365.000 ευρώ, και τελικού ποσού 163.634,08 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- 2013», είναι η εταιρεία «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.».
Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε (180)ημέρες .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ