Πραγματοποιήθηκε η ετήσια τεχνική συνάντηση του ερευνητικού έργου ARGO από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος.

Στην Πάτρα, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τεχνική συνάντηση του ερευνητικού έργου ARGO (http://www.argo-project.eu), η οποία διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών (http://esda-lab.cied.teiwest.gr) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 25 ερευνητές από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (ΤΕΙ/ΔΕ, ΚΙΤ, UR1), ερευνητικά ινστιτούτα (Fraunhofer, DLR) και εταιρίες (Scilab Enterprises, Absint, Recore) και συζήτησαν τεχνικά θέματα σχετικά με την πρόοδο του έργου.

Το ARGO χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Συντονιστής του έργου είναι ο Καθηγητής Jurgen Becker (ΚΙΤ, Γερμανία), ενώ επιστημονικός συντονιστής είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Δρ. Νικόλαος Βώρος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ