Προτάσεις στο INTERREG Ελλάδα-Αλβανία για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό

Τη δημιουργία διαδραστικού χώρου πολιτισμού στην Οθωμανική Βιβλιοθήκη, προωθεί ο Δήμος Ιωαννιτών

Την υποβολή επτά προτάσεων του Δήμου Ιωαννιτών στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την υλοποίηση των προτάσεων ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύει α) στην τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω έργων και δράσεων που αφορούν στον τουρισμό και στον πολιτισμό και β) στη βελτίωση του περιβάλλοντος και συνεπώς της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Ανάμεσα στις προτάσεις ξεχωρίζουν είναι η πρόταση που αφορά στην ανάδειξη του κτιρίου της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης με τη δημιουργία ενός διαδραστικού χώρου πολιτισμού, καθώς και η πρόταση που αφορά στην ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας και των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής, με σύγχρονους και καινοτόμους τρόπους.

Ένας διαδραστικός χώρος πολιτισμού στην Οθωμανική Βιβλιοθήκη
Με στόχο τη δημιουργία ενός διαδραστικού χώρου πολιτισμού στο κτίριο της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης που βρίσκεται εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννιτών υποβάλλει στο INTERREG την πρόταση με τίτλο «Εmergence of the Ottoman library as interactive cultural space». Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Τόνωση της τοπικής οικονομίας, Θεματική Προτεραιότητα (d): Ενθάρρυνση τουρισμού και πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και Ειδικό Στόχο 2.1: Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας – ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο- το έργο που αφορά στην Οθωμανική Βιβλιοθήκη εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο που προωθεί ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, για τη δημιουργία ενός «Πάρκου Πολιτισμού» εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων, στοχεύοντας στην ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
«Προσπαθούμε βήμα- βήμα να βρίσκουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας για κάθε μία παρέμβαση στην κατεύθυνση δημιουργίας του Πάρκου Πολιτισμού. Καταθέτουμε την πρόταση για την Οθωμανική Βιβλιοθήκη στο INTERREG κι ελπίζουμε να εγκριθεί. Αλλά ακόμη κι αν δεν εγκριθεί είμαστε αποφασισμένοι να την προχωρήσουμε έτσι κι αλλιώς κι έχουμε διασφαλισμένους πόρους στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», είπε ο κ. Μανταλόβας.
Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση και χρήση του κτηρίου της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης στο Κάστρο Ιωαννίνων ως διαδραστικού χώρου πολιτισμού. Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία Καινοτόμων Μουσειολογικών Εμπειριών στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Αλβανίας. Η Οθωμανική «Βιβλιοθήκη» κτισμένη έξω από το θρησκευτικό-εκπαιδευτικό συγκρότημα της ακρόπολης Ασλάν Πασά, ανήκει μαζί με το κτήριο της «εστίας» στα εξαρτημένα από το ιεροδιδασκαλείο οικοδομήματα, που είναι κατά κανόνα αφιερωμένα στην παιδεία και στις εν γένει παιδευτικές δραστηριότητες της μουσουλμανικής κοινότητας, ο αριθμός της οποίας αυξάνεται σημαντικά τον 17ο αιώνα. Αποτελούσε λοιπόν ένα σημαντικό κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο των κατοίκων της περιοχής και χαρακτηριστικό συστατικό της μουσουλμανικής συνοικίας.
Μέσω του έργου το μνημείο θα λειτουργήσει ως πολιτιστικό-διαδραστικό κέντρο με ιστορική αναφορά στο ιστορικό παλίμψηστο και τα εν γένει μνημεία του Κάστρου των Ιωαννίνων, στο μουσουλμανικό στοιχείο της πόλης των Ιωαννίνων, στα οθωμανικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων καθώς και στην παρουσία του Αλή Πασά στην πόλη των Ιωαννίνων.
Ο χώρος θα διατίθεται για μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις και διάφορες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα παρέχει όλες τις πληροφορίες, που είναι χρήσιμες στον επισκέπτη, για την ιστορία της περιοχής κατά την οθωμανική περίοδο. Επιπλέον, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο παρελθόν ή και να συμμετέχει διαδραστικά ο ίδιος μέσω ενός προβολικού συστήματος μαζί με σύστημα αναγνώρισης χειρονομιών και κίνησης (κάμερες βάθους), εικονικών προθηκών φυσικής αλληλεπίδρασης, περιπτέρου εικονικής πραγματικότητας κ.λπ.

Το παλιό με μια νέα προοπτική
«THE OLD WTH A NEW PERSPECTIVE» και ακρωνύμιο: OWN ή σε ελληνική μετάφραση «Το παλιό μέσα από μια νέα προοπτική», είναι μία ακόμη πρόταση την οποία υποβάλει ο Δήμος Ιωαννιτών στο INTERREG Ελλάδα-Αλβανία, μετά από τη σημερινή έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το έργο αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Τόνωση της τοπικής οικονομίας με Ειδικό Στόχο 2.1: την Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
Ένα χαρακτηριστικό των πόλεων στο νέο οικονομικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον της κρίσης είναι η αναγκαιότητα για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους, τη διαμόρφωση της εικόνας τους, με βάση την ανάλυση και αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
Έτσι λοιπόν, κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής, Νίκος Γκόλας, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι «ο υψηλός βαθμός ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας, η υψηλότερη θέση στην κλίμακα αστικής ιεραρχίας και η αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της χρήση εξειδικευμένων και σύγχρονων εργαλείων που αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προώθησης της εικόνας τους. Η πόλη των Ιωαννίνων απαντάει μέσω του προτεινόμενου έργου στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας του τόπου με σύγχρονους και καινοτόμους όρους, αξιοποιώντας από την μία το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής που σχετίζεται με την μακρόχρονη και ζωντανή πολιτιστική της κληρονομιά και από την άλλη υλοποιώντας την στρατηγική επιλογή του Δήμου αναφορικά με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».
Το προτεινόμενο εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται για την Ελλάδα από το Δήμο Ιωαννιτών ως επικεφαλή εταίρο, από το Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και από τον Σύλλογο Αργυροχρυσοχόων Ιωαννίνων, για δε την Αλβανία από το Δήμο Κορυτσάς και από το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ